8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE ÖDEVİ

(1/1)

barbie:
New Page 1 OPL İLKÖĞRETİM OKULU 8/A SINIFI T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE ÖDEVİ      Sevgili öğrenciler sizden; Aşağıdaki konuların herhangi birinden bir çalışma hazırlamanız istenmektedir. PROJE ÖDEVİ KONULARI: 1.        Sevr ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini yazarak kayıp ve kazançlarımızı belirtiniz ve harita üzerinde yorumlayınız. 2.        Misak-ı Milli hakkında bilgi vererek Misak-ı Milli’nin ilan edildiği dönemdeki Osmanlı Devleti haritasını çiziniz. 3.        I.Dünya Savaşı’nda Erzurum’un yeri ve Enver Paşa hakkında bilgi toplayınız. 4.        Büyük bir kartona Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çiziniz 5.        Büyük bir kartona Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz ve yorumlayınız. 6.        Büyük bir kartona Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren bir tablo çiziniz. Bu cemiyetlerin amaçlarını ve I.Dünya Savaşına etkilerini açıklayınız. 7.        I.Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çiziniz. Savaşın nedenlerini, sonuçlarını ve kaybedilmesinin nedenlerini açıklayınız. 8.        Büyük bir kartona Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşında milli bilinci ve örgütlenmeyi sağlamak için yaptığı Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizip açıklamalarını yapınız. 9.        Ermeni Meselesinin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan gelişimini araştırıp bir rapor hazırlayınız. 10.     Büyük bir kartona Atatürk inkılâpları öncesi ve sonrası değişiklikleri resimlerle karşılaştırıp yorumlayınız. 11.     Türkiye’ye gelecek olan yabancılara Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçık hazırlayınız. 12.     İsmet İnönü’nün hayatını ve Batı Cephesinde ki rolünü anlatan bilgilendirici kartlar hazırlayınız. YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin. 1.      Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız. 2.      Çalışmanızda kullanacağınız kaynakları belirleyin. 3.      Öğretmeninizle elde etmiş olduğunuz bilgileri paylaşın 4.      Kullanacağınız araç ve gereçleri önceden belirleyin 5.      Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz. 6.      Internet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız. 7.      Çalışmanızı en geç 19.05.2008 tarihinde tamamlayarak teslim ediniz. 8.      Yaptığınız çalışmayı sınıfımızda sergileyeceksiniz. Dereceli Puanlama Anahtarı: GÖZLENECEK
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ Ödevin amacını belirleme 5 Ödeve uygun çalışma planı yapma 5 Grup içinde görev dağılımı yapma 5 İhtiyaçları belirleme 5 Farklı kaynaklardan bilgi toplama 5 Ödevini plana göre gerçekleştirme 5 II. PROJE İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve düzgün yazma 5 Bilgilerin doğruluğu 5 Toplanan bilgilerin analiz edilmesi 5 Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma 5 Toplanan bilgileri düzenlenme 5 Kritik düşünme becerisini gösterme 5 Yaratıcılık yeteneğini kullanma 5 III. PROJE YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma 5 Sorulara cevap verebilme 5 Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 5 Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme 5 Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma 5 Verilen sürede sunuyu yapma 5 Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma 5                                                                                                                                                                                                                                         Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Navigasyon

[0] Mesajlar