6.Sınıf sosyal bilgiler proje ödevleri örnekleri

(1/1)

soner:
SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF PROJE ÖDEVLERİ
1-Önemli gördüğün bir sorun hakkında bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel araştırma yapma . Basamaklar
-Neden bu konuyu seçtin yaz.
-Kaynakları topla ve belirle
-Kaynakları incele ve notlar tut.
-Çevrende onunla ilgili kuruluşlar varsa onlardan bilgi al
-Daha sonra bunların hepsini toparlayıp,temize geç
-Bununla ilgili fotoğraf ve resim varsa hepsini bir kartona yapıştır ve sınıfta arkadaşlarına sun.
2- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgenin tarım ürünlerinin, tarım üretimindeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
3- Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve dağılımı etkileyen etmenlerle ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
4- Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bölgede bulunan ve çıkarılan bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama. (Oluşturulan posteri grafiğin yanı sıra, fotoğraf, karikatür, çizim vb. görsel araçlarla zenginleştirmeli ve konuyla ilgili olarak özet bilgiler ile desteklemelisiniz.)
5-M.Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilgilerin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır.Bununla ilgili geniş çapta bilgi ve fotoğraf toplama bunu büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.
6-Oturduğunuz evin 1/100 ölçeğinde planı bir kartona yapıp bunu arkadaşlarına sunma
7-Dört farklı iklime ait ülke seçme.Bu ülkelerin tarım ürünlerini belirleme,seçilen tarım ürünlerinin neden orada yetiştiğini araştırma,bu tarım ürünlerinin ve o ülkelerin fotoğraflarını da bulup bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma.
8-Büyük bir kartona anlatılanlardan yola çıkarak .Hattuşaş,Zeugma,Truva veÇatalhöyük’ün ayrınyılı resmini çizme , resmi nasıl çizdiğini anlatma va bunu arkadaşlarına sunma.
9-Ülkemizin belli başlı çevre sorunlarından 4 tane seçme ve araştırma.,bunu fotoğraflarıyla birlikte bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma
10-Kağıt üretimi
11. Çevrenizde yagın olan el sanatları
12-Dört mevsimin  3 boyutlu maket üzerinde gösterimi.
13-Dünyanın maketini yaparak üzerinde paralel ve meridyenlerin gösterilmesi.
14-Güneş sisteminin maketi
15-Gece gündüz oluşumunun maketi
16-İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünün maketi
17-Maket sera yapımı
18-Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri.
19-Komşu ülkelerle bağlarımızı güçlendirmek için “dostluk sitesinin” kurulması.
20-Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye’nin kaynakları göz önünde bulundurularak o ülkeye ürün satmak için proje
21-Aydın’i dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması
22-Oğuz kağan destanının kahramanlarının günümüzde yaşadıklarını düşünerek bir öykü hazırlama.
23- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerin tespit edilerek, kendilerine özgü yeni bir alfabenin hazırlanması.
24- Bir tarih şeridi hazırlayarak Orta Asya’dan günümüze Türk devletlerini göstererek önemli olayların tespiti.
25- Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması. 
26- İnternetin yaşamımıza olumlu ve olumsuz etileri.
27- Nanoteknoloji Kurumu hakkında bir kitapçık hazırlanması. .

osmanli42:
 :005: :005: :005: :005:

YASSMEN:
ben proje tabanlı sosyal bilgiler dersi ile ilgili etkinlik programı arıyorum yardımcı olur musunuz

Navigasyon

[0] Mesajlar